It’s not every day that I get to sit down with the author of The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money Are Challenging the Global Economic Order as well as two cool VCs but I had a hoot with them all last night at an event held by Hedgeable in New York.

It’s was a fascinating opportunity to talk about the future of bitcoin and where everything is headed.

You can read about it here and watch above.

Read more

I’m apparently very well-spoken in Polish.

Jak rewolucja w zakresie innowacyjności może konkretnie zmienić Polskę?

Gdy Polska stanie się źródłem innowacyjności, zmieni się nie tylko charakter polskiej gospodarki, ale także np. styl życia, a więcej ludzi będzie chciało pracować na miejscu, niż wyjeżdżać za granicę. Jest to bardzo ważne, ponieważ Polska od lat ma problem z drenażem mózgów, jako że młodzi zdolni ludzie decydują się na wyjazd za granicę i podjęcie pracy w innych krajach. A na pewno nie tylko rodzice takich osób chciałyby, by wróciły one do Polski.

Read more…

Read more

”Czasy odkryć indywidualnych entuzjastów, pracujących w garażu minęły. Innowacje są teraz owocem pracy zespołowej” – mówi RMF FM John Biggs, bloger, wydawca portalu TechCrunch, dawniej związany z popularnym portalem Gizmodo.com. Biggs przyjechał do Krakowa z okazji odbywającej się już po raz drugi imprezy Geek Week Kra­ków, czyli ty­go­dnio­wego ma­ra­tonu wy­da­rzeń zwią­za­nych z no­wy­mi tech­no­lo­gia­mi. Nie jest to zresztą jego pierwszy pobyt w Polsce, co łatwo poznać po tym, jak dobrze mówi w naszym języku.

Honestly I don’t even know what I said.

Read more…

Read more

My friend Jordan Crook and I are now on Sirius XM channel 102, called Indie, where we run TechCrunch Radio, a live pitch-off that we run on the radio. It’s a load of fun. You can listen to it on Tuesdays at 6pm Eastern and they play it again every few days. The next time you can hear it is at 6pm on Thursday.

Check it out here and let me know what you think!

Read more

Mosh is a mobile shell that maintains your current state no matter what happens to the connection. For example, you can leave a tab in your terminal program open to a server you want to access regularly and just open and close your laptop or device willy nilly. It works for OS X and Android and really seems stable. It’s essentially a persistent SSH connection that ensures you don’t lose your work.

You can grab it here to try it out. You’ll be pleased.

Read more