Clips

I had the unique privilege of interviewing William Gibson this year. Gibson is my favorite author and, quite literally, the reason I got into writing. It’s my squee moment and was really important to me. It’s a great interview – except for a little audio trouble. Check it out.

Read more

I’ve always loved Everyday Carry. It’s a pretty obsessive site dedicated to stuff people put in their pockets. They finally invited me to take part and it was great.

As you can see above, my EDC is pretty limited – I don’t have to fight off rabid dogs or look into utility ducts – so I’ve got my Omega, my Dad’s old British Navy knife, and my crazy wallet. I also talked a little about writing and creating. It’s a great site and a fun read. Check it out here.

Read more

I’m apparently very well-spoken in Polish.

Jak rewolucja w zakresie innowacyjności może konkretnie zmienić Polskę?

Gdy Polska stanie się źródłem innowacyjności, zmieni się nie tylko charakter polskiej gospodarki, ale także np. styl życia, a więcej ludzi będzie chciało pracować na miejscu, niż wyjeżdżać za granicę. Jest to bardzo ważne, ponieważ Polska od lat ma problem z drenażem mózgów, jako że młodzi zdolni ludzie decydują się na wyjazd za granicę i podjęcie pracy w innych krajach. A na pewno nie tylko rodzice takich osób chciałyby, by wróciły one do Polski.

Read more…

Read more

”Czasy odkryć indywidualnych entuzjastów, pracujących w garażu minęły. Innowacje są teraz owocem pracy zespołowej” – mówi RMF FM John Biggs, bloger, wydawca portalu TechCrunch, dawniej związany z popularnym portalem Gizmodo.com. Biggs przyjechał do Krakowa z okazji odbywającej się już po raz drugi imprezy Geek Week Kra­ków, czyli ty­go­dnio­wego ma­ra­tonu wy­da­rzeń zwią­za­nych z no­wy­mi tech­no­lo­gia­mi. Nie jest to zresztą jego pierwszy pobyt w Polsce, co łatwo poznać po tym, jak dobrze mówi w naszym języku.

Honestly I don’t even know what I said.

Read more…

Read more