?”Czasy odkry? indywidualnych entuzjast?w, pracuj?cych w gara?u min??y. Innowacje s? teraz owocem pracy zespo?owej” – m?wi RMF FM John Biggs, bloger, wydawca portalu TechCrunch, dawniej zwi?zany z popularnym portalem Gizmodo.com.Biggs przyjecha? do Krakowa z okazji odbywaj?cej si? ju? po raz drugi imprezy Geek Week Kra?k?w, czyli ty?go?dnio?wego ma?ra?tonu wy?da?rze? zwi??za?nych z no?wy?mi tech?no?lo?gia?mi. Nie jest to zreszt? jego pierwszy pobyt w Polsce, co ?atwo pozna? po tym, jak dobrze m?wi w naszym j?zyku.

Honestly I don’t even know what I said.

Read more…