Taginterviews

Another Polish Interview

I’m apparently very well-spoken in Polish.

?Jak rewolucja w zakresie innowacyjno?ci mo?e konkretnie zmieni? Polsk??

Gdy Polska stanie si? ?r?d?em innowacyjno?ci, zmieni si? nie tylko charakter polskiej gospodarki, ale tak?e np. styl ?ycia, a wi?cej ludzi b?dzie chcia?o pracowa? na miejscu, ni? wyje?d?a? za granic?. Jest to bardzo wa?ne, poniewa? Polska od lat ma problem z drena?em m?zg?w, jako ?e m?odzi zdolni ludzie decyduj? si? na wyjazd za granic? i podj?cie pracy w innych krajach. A na pewno nie tylko rodzice takich os?b chcia?yby, by wr?ci?y one do Polski.

Read more…

My Interview With Major Figures In The Spanish Startup World At 4YFN In Barcelona


I got the rare pleasure of talking with some very excited and successful startup dudes at 4YFN in Barcelona. I’ll be paying more attention to Spain in the future.

© 2023 BigWideLogic

Theme by Anders NorénUp ↑