A Croatian site posted an interview with me in advance of my arrival in Zagreb this week. More Central European ink!

?Zagreb ?e tako postati ?esti grad ove godine, koji ?e ugostiti ovaj jednodnevnim doga?aj s utjecajnim ljudima iz svijeta biznisa i startupa. Vi?e o doga?aju mo?ete prona?i na slu?benim stranicama, gdje ujedno i mo?ete kupiti kartu, a u nastavku mo?ete pro?itati na? intervju s Johnom Biggsom, jednim od predava?a i urednikom presti?nog TechCruncha.

ZIMO je slu?beni medijski sponzor ove konferencije!

Pozdrav John, postoji li ne?to u hrvatskoj startup sceni ?to vas privla?i da do?ete ovdje?

Uzbu?en sam kad idem bilo gdje. Toliko je iznimnih talenata diljem svijeta, stoga je uvijek dobro do?i na nova mjesta i nau?iti nove stvari.